School projecten

1 product aankopen = 1 donatie aan Nepal Trust

Bij elk product dat u aankoopt, schenkt CÎME een deel van de opbrengst aan het ‘Little Doctors’-programma van de NGO Nepal Trust.

Nepal Trust is actief in Humla, één van de armste en meest geïsoleerde regio’s van Nepal. De gemiddelde levensverwachting is er 58 jaar en de regio kampt met een kindersterftegraad van meer dan 30%. Eén van de sleutels tot de oplossing van het probleem is de lokale bevolking reeds vanaf jonge leeftijd een basiskennis mee te geven op het vlak van gezondheid, hygiëne en goeie voeding. 

Charity_projects_nepal_trust.png 

Charity_projects_illu_0.png

Het ‘Little Doctors’-programma

We zijn er van overtuigd dat kinderen een positieve verandering kunnen brengen in de levensomstandigheden van hun omgeving en besloten daarom te investeren in hun opleiding.

In het kader van het ‘Little Doctors’-programma worden schoolkinderen uit de regio Humla gedurende vier maanden onderwezen op het vlak van hygiëne, gezondheid, eerste hulp en voeding. Deze kinderen worden als het ware opgeleid tot ‘Little Doctors’ die hun kennis vervolgens kunnen doorgeven aan familie, vrienden en leden van de gemeenschap.

 

Charity_projects_nepal_trust_certificate.png

Er zijn zelfs voorbeelden bekend van studenten die dankzij het project symptomen van lepra en tuberculose hebben herkend bij familieleden en op die manier de lokale gezondheidsautoriteiten tijdig hebben kunnen verwittigen. Na de opleiding hebben verschillende studenten ook bijgedragen aan de gezondheidsinitiatieven in hun streek (bijv. vrijwilligerswerk bij gezondheidszorgkampen, immunisatie- en voorlichtingscampagnes). Dit zijn mooie voorbeelden van de mogelijke spin-off van dit project”  - Nepal Trust

We zijn heel erg fier dat we aan dit project kunnen bijdragen!